دکتر حسین یوسفی

دکتر حسین یوسفی

دکتر حسین یوسفی، متخصص راه اندازی، بهبود و توسعه کسب و کار

1) دکترای مدیریت بازرگانی با گرایش مدیریت بازاریابی (Marketing Management)

2) کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (EMBA) با گرایش مدیریت استراتژیک (Management Strategic)

3) دارای مدرک One Year MBA با گرایش بازاریابی (Marketing)

4) دارای مدرک One Year MBA با گرایش عمومی (General)

5) مهندسی فناوری اطلاعات (IT) با گرایش تجارت الکترونیک (E-commerce)

مشاور، مدرس و سخنران در زمینه های:

مدیریت و رهبری – مدیریت منابع انسانی – مدیریت استراتژیک – مدیریت بحران – مدیریت تحول – مدیریت تولید و عملیات – سيستم سازي کسب و کار- مدیریت دانش – مديريت فناوري – انتقال تکنولوژي – فرهنگ سازمانی – ارزیابی عملکرد – پرورش کارمندان – کارتیمی و حل مساله – تحقيقات بازاريابي – تبلیغات و برندینگ – فروش و بازاریابی – کارآفرینی و به سود رسانی کسب و کار – بهبود و توسعه کسب و کار – فنون مذاکره –مدیریت ارتباط با مشتری – اصول بازاریابی اجتماعی – اصول بازاریابی بیمه

 • مولف کتاب اسرار فروشندگان حرفه ای
 • مولف کتاب اسرار تبلیغات موثر (در مرحله گرفتن مجوز)
 • عضو انجمن مديريت آمريکا  (AMA)(American Management Association)
 • عضو انجمن بازاريابي آمريکا  (AMA)(American Marketing Association)
 • عضو انجمن مشاوران آمريکا  (ACA)(American Counseling Association)
 • عضو انجمن ملي متخصصين فروش آمريکا (NASP) (National Association of Sales Professionals)
 • عضو انجمن فروش و بازاريابي اروپا (ESMA)(European Sales and Marketing Association)
 • عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان ایران
 • پژوهشگر برتر سال 1394 اصناف (تدوین و اجرای طرح مشتری مداری در اصناف)
 • The 5th International Conference on Computers in Management and Business (ICCMB 2022), Singapore, January 21-23, 2022.
 • The First International Conference on Economics and Business Management (ICEBM 2022), Tehran,Iran, February 4-9, 2022.
 • The 5th International Conference on Big Data Management (ICBDM 2022), Guangzhou, China, February 18-21, 2022.
 • The 3rd International Conference on Waste Recycling and Management (ICWRM 2022), Xi’an, China, March 4-6, 2022.
 • The 7th International Conference on Big Data Analytics (ICBDA 2022), Guangzhou, China, March 4-6,2022.
 • The International Conference on Business and Policy Studies (CONF-BPS 2022), Stanford University, San Francisco, USA, March 12, 2022.
 • The 8th International Conference on Information Management (ICIM 2022), University of Cambridge, Cambridge, UK, March 25-27, 2022.
 • The 5th International Conference on Research in Business, Management and Economics (ICRBME 2022), Paris, France, April 8-10, 2022.
 • The 11th International Conference on Business and Economic Development (ICBED 2022), London, UK, April 11-12, 2022.
 • The 5th International Conference on Information Science and Systems (ICISS 2022), Beijing, China, April 15-17, 2022.
 • The 7th International Conference on Cloud Computing and Big Data Analytics (ICCCBDA), Chengdu, China, April 22-24, 2022.
 • The 3rd International Conference on Information Technology and Internet of Things (ITIOT 2022), Huazhong University of Science and Technology (HUST), Wuhan, China, April 22-25, 2022.
 • The 3rd International conference on Industrial Engineering and Artificial Intelligence (IEAI 2022),  Chiang Mai, Thailand, April 28-30, 2022.
 • The 4th International Conference on Management Science and Industrial Engineering (MSIE 2022) Chiang Mai, Thailand, April 28-30, 2022.
 • The 7th International Conference on Information and Network Technologies (ICINT 2022), University of Ryukyus, Okinawa, Japan, May 21-23, 2022.
 • The 8th International Conference on Information Management and Industrial Engineering (ICII 2022), Cape Town, South Africa, May 25-27, 2022.
 • The 13th International Conference on Mechanical and Intelligent Manufacturing Technologies (ICMIMT 2022), Cape Town, South Africa, May 25-27, 2022.
 • The 6th International Conference on Information System and Data Mining (ICISDM2022), Silicon Valley, CA, USA, May 27-29, 2022.
 • The 5th International Conference on Knowledge Management Systems (ICKMS 2022), Silicon Valley, CA, USA, May 27-29, 2022.
 • The 7th International Conference on Knowledge Engineering and Applications (ICKEA 2022), Yokohama, Japan, June 10-12, 2022.
 • The 5th International Conference on Information Management and Processing (ICIMP 2022), Rome, Italy, June 10-12, 2022.
 • The 8th International Conference on e-Society, e-Learning and e-Technologies (ICSLT 2022), Rome, Italy, June 10-12, 2022.
 • The 9th International Conference on Advances in Management Sciences (ICAMS 2022), Madrid, Spain, June 15-17, 2022.
 • The 6th World Conference on e-Education, e-Management and e-Business (WCEEE 2022), Hong Kong, June 25-27, 2022.
 • The 12th International Conference on Business and Economics Research (ICBER 2022), Beijing, China, July 16-18, 2022.
 • The 10th International Conference on Computer and Communications Management (ICCCM 2022), Okayama University, Japan, July 29-31, 2022.
 • The 3rd International Conference on Information System and System Management (ISSM 2022), Chengdu, China, August 5-7, 2022.
 • The 11th International Conference on Biotechnology and Environmental Management (ICBEM 2022), Hangzhou, China, August 5-7, 2022.
 • The 6th International Conference on Applied Economics and Business (ICAEB 2022), Stockholm, Sweden, August 25-27, 2022.
 • The 2nd World Conference on Media and Communication (WorldCMC), University of Cambridge, Cambridge, UK, August 26-28, 2022.
 • The 3rd International Conference on Big Data in Management (ICBDM2022), College of Charleston, South Carolina, USA, November 7-9, 2022.
 • The 10th International Conference on Business, Management and Governance (ICBMG 2022), Perth, Australia, November 21-23, 2022.
 •  The 6th International Conference on Computers in Management and Business (ICCMB 2023), University of Macau, China, January 13-15, 2023.
 • The 8th International Conference on Big Data Analytics (ICBDA 2023), Harbin, China, March 3-5, 2023.
 • The 9th International Conference on Information Management (ICIM 2023), University of Oxford, Oxford, UK, March 17-19, 2023.
 •  The 12th International Conference on Business and Economic Development (ICBED 2023), Medgar Evers College, New York, USA, April 10-11, 2023.
 • The 8th International Conference on Information and Education Innovations (ICIEI 2023), Manchester, UK, April 13-15, 2023.
 • The 8th International Conference on Cloud Computing and Big Data Analytics (ICCCBDA 2023), Chengdu, China, April 26-28, 2023.
 • The 7th International Conference on Energy Economics and Energy Policy (ICEEEP 2023), Barcelona, Spain, April 28-30, 2023.
 • The 4th International conference on Industrial Engineering and Artificial Intelligence (IEAI 2023), Chiang Mai, Thailand, April 28-30, 2023.
 •  The 7th International Conference on Information System and Data Mining (ICISDM 2023), Atlanta, GA, USA, May 10-12, 2023.
 • The 6th International Conference on Knowledge Management Systems (ICKMS 2023), Atlanta, GA, USA, May 10-12, 2023.
 • The 14th International Conference on Mechanical and Intelligent Manufacturing Technologies (ICMIMT 2023), Cape Town, South Africa, May 26-28, 2023.
 •  The 8th International Conference on Big Data and Computing (ICBDC 2023), Shenzhen, China, May 26-28, 2023.
 • The 9th International Conference on e-Society, e-Learning and e-Technologies (ICSLT 2023), Portsmouth, UK, June 9-11, 2023.
 •  The 12th International Conference on Innovation, Knowledge and Management (ICIKM 2023), Portsmouth, UK, June 9-11, 2023.
 • The 8th International Conference on Knowledge Engineering and Applications (ICKEA 2023), Bali, Indonesia, June 9-11, 2023.
 • The 10th International Conference on Advances in Management Sciences (ICAMS 2023), Xiamen, China, June 15-17, 2023.
 • The 8th International Conference on Information Technology and Internet of Things (ITIOT 2023), Seoul, South Korea, June 23-25, 2023.
 •  The 13th International Conference on Business and Economics Research (ICBER 2023), Beijing, China, July 21-23, 2023.
 • The 4th International Conference on Information System and System Management (ISSM 2023), Chengdu, China, August 4-6, 2023.
 • The 3rd International Conference on Big Data Engineering and Education (BDEE 2023), Chengdu, China, August 4-6, 2023.
 •  The 4th International Conference on Waste Recycling and Management (ICWRM 2023), Singapore, February 17-19, 2023.
 • The 9th International Conference on Cloud Computing and Big Data Analytics (ICCCBDA 2024), Chengdu, China, April 25-27, 2024
 • World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET)
 • International Academy of Science, Technology, Engineering and Management (IASTEM)
 • The International Conference on Modern Education, Management and Social Science (MEMSS 2022), Shanghai, China, May 29-30, 2022. ​
مهندس حسام معظمی

مهندس حسام معظمی

مهندس حسام معظمی متخصص راه اندازی، بهبود و توسعه کسب و کار

1) کارشناسی مهندسی نرم افزار 

مشاور، مدرس و سخنران در زمینه های:

 • راه اندازی کسب و کار 
 • راه اندازی استارتاپ 
 • راه اندازی وبسایت 
 • سئو وبسایت
 • کمپین تبلیغات دیجیتال مارکتینگ 
 • رهبری کسب و کار های انلاین 
 • و…

 

 • مدیر دیجیتال مارکتینگ شرکت امریکن بیزنس ( واشنگتن دی سی امریکا )
 • مدیر دیجیتال مارکتینگ شرکت بین المللی افدل موبایل (امارت متحده عربی)
 • مدیر دیجیتال مارکتینگ کلینیک دکتر امیر حسین بشاش ( متخصص اورولوژی)
 • مدیر دیجیتال مارکتینگ شرکت دانش بنیان هوشمند سازان بی سیم غرب
 • مدیر سئو کلینیک مغز اعصاب دکتر رضا سنجری(جراح مغز و اعصاب)
 • مدیر سئو شرکت سامان سلامت، سلامت دارو مدیر دیجیتال مارکتینگ فیزیوتراپی بیمارستان فوق تخصصی تندیس تهران
 • مدیر دیجیتال مارکتینگ کارخانه آریا اندیشه صنعت اکباتان 
 • مدیر دیجیتال مارکتینگ شرکت سلامت دارو 
 • مدیر دیجیتال مارکتینگ و برندینگ موسسه مهاجرتی امیران ویزا
 • مشارکت در طراحی سایت اسنپ وینچر به سفارش شرکت اسنپ

طراحی سایت و کارشناس سئو کلینیک دکتر امیرحسین بشاش ( جراح کلیه و مجاری ادراری )

dr-bashash.com

طراحی سایت و کارشناس سئو کلینیک فیزیوتراپی بیمارستان فوق تخصصی تندیس

https://tandisphysiotherapy.ir/

دکتر حسین یوسفی ( مشاوره کسب و کار و برندینگ)

https://drhosseinyousefi.com/

طراحی سایت و کارشناس سئو کلینیک مغز و اعصاب دکتر سنجری ( جراح مغزو اعصاب و ستون فقرات )

https://dr-sanjari.com/

طراحی سایت و کارشناس سئو وبسایت خود آموز زبان

https://khodamoozzaban.com

طراحی سایت و کارشناس سئو توانگر وام

https://tavangarvam.com/

طراحی سایت و کارشناس سئو وبسایت کلینیک دکتر رضا مطلوب

https://drrezamatloub.com/

 

طراحی سایت و کارشناس سئو شرکت سامان سلامت

https://barchaspesalat.com/

طراحی سایت و کارشناس سئو اسنپ وینچرز(به سفارش شرکت اسنپ )

https://snappventures.com/

طراحی سایت و کارشناس سئو دکتر سارا عرب https://saraarab.com/

طراحی سایت و کارشناس سئو دکتر دامون آزاد ( فلوشیپ فوق تخصصی درد )

https://drdamonazad.com/

 

طراحی سایت و کارشناس سئو کلینیک دکتر امیرحسین بشاش ( جراح کلیه و مجاری ادراری )

dr-bashash.com

طراحی سایت و کارشناس سئو کلینیک فیزیوتراپی بیمارستان فوق تخصصی تندیس

https://tandisphysiotherapy.ir/

دکتر حسین یوسفی ( مشاوره کسب و کار و برندینگ)

https://drhosseinyousefi.com/

طراحی سایت و کارشناس سئو کلینیک مغز و اعصاب دکتر سنجری ( جراح مغزو اعصاب و ستون فقرات )

https://dr-sanjari.com/

طراحی سایت و کارشناس سئو وبسایت خود آموز زبان

https://khodamoozzaban.com

طراحی سایت و کارشناس سئو توانگر وام

https://tavangarvam.com/

طراحی سایت و کارشناس سئو وبسایت کلینیک دکتر رضا مطلوب

https://drrezamatloub.com/

 

طراحی سایت و کارشناس سئو شرکت سامان سلامت

https://barchaspesalat.com/

طراحی سایت و کارشناس سئو اسنپ وینچرز(به سفارش شرکت اسنپ )

https://snappventures.com/

طراحی سایت و کارشناس سئو دکتر سارا عرب https://saraarab.com/

طراحی سایت و کارشناس سئو دکتر دامون آزاد ( فلوشیپ فوق تخصصی درد )

https://drdamonazad.com/

 

گواهینامه ها و تقدیر نامه های بین المللی

دکتر حسین یوسفی

دکتر حسین یوسفی

مدرس، مشاور و کوچ بین المللی 

کوچینگ

استاد تغییر باشید، نه قربانی تقدیر.
ما به شما کمک می کینم تا به توانایی های خود پی ببرید

کوچینگ
برندسازی پزشکی

ما حسن شهرت و آوازه شما را به فرای مرز باورتان می رسانیم

برندسازی پزشکی
مشاوره حرفه ای

ما آموزش و مشاوره می دهیم
و شما کسب و کارتان را توسعه میدهید

مشاوره کسب و کار
آموزش

در سفر کارآفرینی، با ارائه پیشرفته ترین آموزش ها همراه شما هستیم

اعضای تیم الهام بخش دکتر حسین یوسفی

مهندس پیمان حصاری
(مدیر برنامه های بین الملل)
مهندس حسام معظمی
(مدیر دیجیتال مارکتینگ)
مهندس حمیدرضا عبدی
(طراح وبسایت)
محمدرضا جعفری
مهندس محمدرضا جعفری
(کارشناس سئو)
WeCreativez WhatsApp Support
تیم پشتیبانی ما اینجاست تا به سوالات شما پاسخ بده !
👋 سلام، چطور میتونم کمکتون کنم ؟
پیمایش به بالا